• Taal aanpassen:

We zijn verheugd over uw bezoek en uw interesse in ons bedrijf. Het doel van deze informatie is om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens (hierna alleen gegevens genoemd). Dit omvat onder andere uw e-mailadres of IP-adres.

1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Olde Bolhaar Eco-Service GmbH
Fahlstiege 16
48455 Bad Bentheim
Telefoon: 0592478870
E-mail: [email protected]

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:
Creditreform Compliance Services GmbH
Hammfelddamm 13
41460 Neuss
E-mail: [email protected]

2 Informatief gebruik

Voor het informatieve gebruik van onze websites verzamelen we alleen de gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, zoals:

  • IP-adres (netwerkadres)
  • Adres van de website waar u vandaan kwam
  • Adres van de opgevraagde bestanden (URL)
  • Datum en tijd van een oproep
  • Evenals het besturingssysteem en de browserversie van uw apparaat (User-Agent)

De gegevens worden opgeslagen in (technische) logboeken (logs).

2.1 Bewaartermijn

De bewaartermijn van deze gegevens (logs) is 1 jaar.

2.2 Rechtsgrondslag(en) van gegevensverwerking

De bovengenoemde gegevens zijn technisch noodzakelijk om u onze websites te kunnen leveren en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen, volgens Art. 6 lid 1 lit. f) AVG.

3 Cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om bepaalde functies op onze websites mogelijk te maken. Een cookie is een klein informatiepakketje en bestaat uit een paar gegevens, een sleutel en een waarde. Een cookie wordt beheerd en opgeslagen in het eindapparaat van de gebruiker door de browser. We mogen cookies gebruiken als ze noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze websites. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Sommige cookies worden gebruikt door derden die we hebben geïntegreerd in onze websites. U kunt een overzicht van alle gebruikte cookies, inclusief de bewaartermijn en de relevante wettelijke basis, vinden in onze Consent Manager (cookiebanner). Hiermee kunt u ook op elk moment uw toestemmingen beheren. Bij het eerste bezoek wordt de Consent Manager automatisch weergegeven.

Hier kunt u uw huidige toestemmingen en instellingen in de Consent Manager controleren en indien nodig aanpassen.

4 Contact

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, verwerkt om uw vraag te beantwoorden.

4.1 Bewaartermijn

De gegevens die in dit verband worden verzameld, worden verwijderd zodra de opslag ervan niet langer nodig is voor deze doeleinden, of de verwerking wordt beperkt indien er wettelijke bewaarplichten zijn (archiveringsplicht voor zakelijke en handelsbrieven).

4.2 Rechtsgrondslag(en) van de gegevensverwerking

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen, volgens artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Als alternatief vindt de verwerking plaats in ons en uw belang bij de afhandeling van uw verzoek, volgens artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

5 YouTube

Met uw toestemming voegen we video’s toe die zijn opgeslagen op YouTube (Google) en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. Als u tegelijkertijd met uw bezoek aan onze websites bent ingelogd op een YouTube- of Google-account, kan Google ook uw bezoek aan onze websites koppelen aan uw gebruikersgedrag. Als u deze koppeling met uw YouTube-profiel niet wenst, moet u uitloggen voordat u de video activeert.

Meer informatie over YouTube (Google) vindt u in de Consent Manager (cookiebanner) en in het overzicht van gekoppelde dienstverleners onderaan onze privacyverklaring.

Maak uzelf ook vertrouwd met de privacy-instellingen van YouTube (Google) en activeer alleen de cookies of gegevensverwerkingen die u persoonlijk geschikt acht. YouTube (Google) slaat uw gegevens op in gebruiksprofielen en gebruikt deze onder andere voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties.

Intrekken van uw toestemming:
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door YouTube uit te schakelen in de Consent Manager (cookiebanner) of alleen in te stemmen met het gebruik van strikt noodzakelijke cookies.

5.1.1 Bewaartermijn:

Zie de bewaartermijn van de logs onder het gedeelte “Informatief gebruik” hierboven in deze privacyverklaring. Er worden geen verdere gegevens door ons verzameld in verband met YouTube.

5.1.2 Rechtsgrondslag(en) van de gegevensverwerking:

De verbinding met YouTube wordt alleen tot stand gebracht met uw toestemming (toestemming voor cookies in de Consent Manager, of later door het activeren van de gewenste video in een specifiek gedeelte van onze websites), volgens § 25, lid 1, TTDSG en artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.
Voor de gevallen waarin persoonsgegevens (ten minste uw IP-adres) naar de VS worden overgebracht, vertrouwt YouTube (Google) op de Europese standaardcontractbepalingen: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=nl

6 Ingeschakelde dienstverleners

Hieronder vindt u een overzicht van alle dienstverleners die betrokken zijn bij het leveren en ontwikkelen van onze websites, evenals het mogelijk maken van specifieke functies.

Dienstverlener

Doel en rechtsgrondslag

Aanwijzingen

Hosting-provider

– Hosting van IT-systemen of websites.

Verwerking van opdrachten volgens Art. 28 AVG. Levering en beheer van IT-infrastructuur.

Externe webbureau/DevOps/etc.

– Ontwikkeling en optimalisatie van websites

Verwerking van opdrachten volgens Art. 28 AVG. Inhoudelijke vormgeving en beheer van websites.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

EU-vertegenwoordiging:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland

Google Cloud EMEA Limited (Google Maps), 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland

– Google Tag Manager (GTM) is een tool of online service voor het laden van verschillende inhoud (bijv. externe services) op onze websites
– GTM heeft geen toegang tot gegevens van geladen inhoud
– Toestemming via de Consent Manager, § 25 lid 1 TTDSG en Art. 6 lid 1 lit. a) AVG
– Google Web Fonts zijn verantwoordelijk voor het weergeven van lettertypen
– Toestemming via de Consent Manager, § 25 lid 1 TTDSG en Art. 6 lid 1 lit. a) AVG
– Google Maps (kaartmateriaal) wordt gebruikt om onze locaties weer te geven
– Toestemming via de Consent Manager, § 25 lid 1 TTDSG en Art. 6 lid 1 lit. a) AVG

Google treedt op als gegevensverwerker volgens Art. 28 AVG. Technisch noodzakelijke gegevens, zoals het IP-adres of informatie in opgeslagen en mogelijk door GTM ingestelde cookies (voor GTM-beheerders), worden verzonden naar Google. De gegevensverwerking vindt ook plaats in (onzekere) landen buiten de EER (bijv. VS) – er worden EU-standaardcontractbepalingen gebruikt om een privacybeschermingsniveau vergelijkbaar met dat van de EER te waarborgen. Meer informatie over gegevensbescherming: Google Algemeen

Fonticons, Inc. (Fontawesome)

https://fontawesome.com/

– Integratie en weergave van lettertypen en pictogrammen via een Content Delivery Network (CDN)
– Toestemming via de Consent Manager, § 25 lid 1 TTDSG en Art. 6 lid 1 lit. a) AVG

Alleen essentiële gegevens, zoals het IP-adres, worden verzonden. De gegevensverwerking vindt ook plaats in (onzekere) landen buiten de EER (bijv. VS). Meer informatie over gegevensbescherming: https://fontawesome.com/privacy

7 Sociale-mediaplatforms (buiten onze websites)

In deze sectie informeren wij u over de verwerking van uw gegevens in verband met het bezoeken van een sociale-mediapagina die wij beheren op een externe sociale-mediaplatform.

7.1 Facebook (Meta)

Wij maken gebruik van Facebook en zijn gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook voor het beheer van onze Facebook-fanpagina. De Facebook-fanpagina dient voornamelijk als communicatieplatform voor klanten en geïnteresseerden.
We bieden u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij onze berichten, beoordelingen te geven of contact met ons op te nemen via de Facebook Messenger. Uw bijdragen kunnen in principe door iedereen over de hele wereld op internet worden bekeken. Echter, alleen Facebook zelf heeft toegang tot de inhoud van de Messenger-communicatie, bijvoorbeeld in het kader van IT-beheer.

Daarnaast ontvangen we van Facebook statistische informatie over de populariteit van onze Facebook-fanpagina (zoals het aantal paginaweergaven, het aantal vind-ik-leuks). Hoe deze gegevens worden verzameld en verwerkt, valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Meer informatie over de “Inzichten-gegevens” vindt u op: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

7.1.1 Verantwoordelijken voor gegevensverwerking

Wij en Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Verenigde Staten (de exploitant van Facebook) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze Facebook-fanpagina. De vertegenwoordiger van Meta Platforms, Inc. in de EU is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De verplichtingen die voortvloeien uit de gezamenlijke verantwoordelijkheid op grond van artikel 26 AVG zijn te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Meer informatie over gegevensbescherming bij Meta vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/center

Hier kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=13-HowToContactMeta

Maak uzelf vertrouwd met de privacy-instellingen van Facebook (Meta) en activeer alleen cookies en gegevensverwerkingen die u persoonlijk passend acht. Facebook (Meta) slaat uw gegevens op in gebruikersprofielen en gebruikt deze onder andere voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties.

7.1.2 Bewaartermijn

In principe is er geen vastgestelde bewaartermijn voor het publiceren van uw bijdragen, dus we zullen uw gegevens verwijderen zodra de opslag niet langer nodig is (de gegevens die we zelf daadwerkelijk kunnen verwijderen), of we zullen de verwerking beperken als er wettelijke bewaarplichten zijn (bijvoorbeeld gegevens die via de Facebook Messenger naar ons e-mailadres zijn verzonden).
U kunt uw bijdragen op elk moment zelf verwijderen van onze Facebook-fanpagina.

7.1.3 Rechtsgrondslag(en) voor gegevensverwerking

We beheren onze Facebook-fanpagina in ons eigen belang om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze aanbiedingen, producten en evenementen, op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De statistische informatie “Inzichten-gegevens” die door Facebook wordt verstrekt, verwerken we in ons eigen belang om onze Facebook-fanpagina te optimaliseren, op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

In sommige gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook gerechtvaardigd zijn in het kader van een (pre)contractuele relatie (bijvoorbeeld persoonlijke communicatie over een van onze specifieke diensten via de Facebook Messenger), op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

7.2 YouTube (Google)

We maken gebruik van YouTube en zijn verantwoordelijk voor de werking van ons YouTube-kanaal. Het YouTube-kanaal dient voornamelijk als communicatieplatform voor klanten en geïnteresseerden.
We bieden u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij onze bijdragen. Uw bijdragen kunnen in principe door iedereen wereldwijd op internet worden bekeken.

Daarnaast ontvangen we van YouTube statistische informatie “Analytics” over de populariteit van ons YouTube-kanaal (bijvoorbeeld het aantal weergaven, het aantal “Vind-ik-leuks”). Hoe deze gegevens worden verzameld en verwerkt, valt onder de verantwoordelijkheid van YouTube (Google).

Informatie over “Analytics” vanuit het perspectief van de beheerder van een YouTube-kanaal vindt u bijvoorbeeld hier: https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=nl&co=GENIE.Platform

7.2.1 Verantwoordelijken voor gegevensverwerking

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op ons YouTube-kanaal. YouTube of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in het kader van de werking van YouTube.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u hier: https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Hier kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van YouTube: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Maak uzelf vertrouwd met de privacy-instellingen van YouTube (Google) en activeer alleen de cookies of gegevensverwerkingen die u persoonlijk passend vindt. YouTube (Google) slaat uw gegevens op in gebruikersprofielen en gebruikt deze onder andere voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties.

7.2.2 Bewaartermijn

In principe is er geen vastgestelde bewaartermijn voor de publicatie van uw bijdragen, dus we verwijderen uw gegevens nadat opslag niet langer nodig is (de gegevens die we zelf ook daadwerkelijk kunnen verwijderen) of we beperken de verwerking als er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.
U kunt uw bijdragen op elk moment zelf verwijderen van ons YouTube-kanaal.

7.2.3 Rechtsgrondslag(en) voor gegevensverwerking

We beheren ons YouTube-kanaal in ons eigen belang om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze aanbiedingen, producten en evenementen, conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

8 Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  • Recht op informatie
  • Recht op rectificatie of verwijdering
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

8.1 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw gegevens door ons.

8.2 Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en verwerkingen op basis van ons legitiem belang

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (legitieme belangen), heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op u van toepassing zijn, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als wij geen dwingende legitieme gronden kunnen aantonen voor verdere verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of als wij uw gegevens verwerken voor direct marketing, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken (zie artikel 21 van de AVG). Indien wij u in staat stellen om uw bezwaar eventueel met technische middelen uit te oefenen, zullen wij u hierover informeren in de afzonderlijke gegevensverwerkingen zoals hierboven vermeld in onze privacykennisgeving.

8.3 Recht op intrekking van toestemming

U heeft het recht om op elk moment uw toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw gegevens in de toekomst in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking wordt hierdoor niet aangetast. U kunt uw cookie-toestemming intrekken of individueel aanpassen in onze Consent Manager (cookiebanner).

8.4 Contactmogelijkheden met betrekking tot uw rechten

U kunt op elk moment contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. U kunt hiervoor een van de hierboven verstrekte contactmogelijkheden gebruiken.

Datum: 04-07-23