• Taal aanpassen:

Privacyverklaring Olde Bolhaar Eco Service B.V.

Wij hechten veel waarde aan privacy. Hier leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Olde Bolhaar Eco Service B.V. kan in voorkomende gevallen persoonsgegevens over u verwerken. Bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u ons zelf gegevens verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op onze website of door ons een e-mail te sturen.

Olde Bolhaar Eco Service B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw functie
 • Uw adresgegevens (bijvoorbeeld huis- of bedrijfsadres, postcode en woon- of vestigingsplaats)
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres
 • Uw web-adres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over en aangaande de aan u geleverde diensten en goederen en de financiële afwikkeling daarvan. Hieronder kan ook uw bankrekeningnummer vallen.
Waarom Olde Bolhaar Eco Service B.V. gegevens nodig kan hebben

Olde Bolhaar Eco ServiceB.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Olde Bolhaar Eco ServiceB.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Concrete voorbeelden zijn:

 • het uitbrengen van een voorstel tot levering, zowel aan bestaande als aan potentiële klanten.
 • uitvoering van de overeengekomen opdracht (levering van diensten en/of producten) met alle daarbij behorende werkzaamheden.
 • communicatie omtrent de opdracht.
 • facturatie en administratief beheer, waaronder bijvoorbeeld het doen van een creditcheck, debiteurencontrole, crediteurencontrole en accountantscontrole.
 • het verzamelen van gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving c.q. wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst).
 • een gerechtvaardigd belang voor bijvoorbeeld het bedrijven van marketing.
Geautomatiseerde besluitvorming

Olde Bolhaar Eco Service B.V. onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van Olde Bolhaar Eco Service B.V. betrokken zijn.

Minderjarigen

Olde Bolhaar Eco Service B.V. heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Olde Bolhaar Eco Service B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel vanuit wettelijke verplichting noodzakelijk is. Indien er met u geen overeenkomst tot stand komt, al dan niet na het uitbrengen van een voorstel, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met derden

Olde Bolhaar Eco Service B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Met derden die uw gegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan wettelijke normen en verplichtingen. Dit kan zowel een verwerkersovereenkomst zijn van Olde Bolhaar Eco Service B.V. als van de verwerkende partij.

Cookies

De website van Olde Bolhaar Eco Service B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

Functionele cookies
Olde Bolhaar Eco Service B.V. maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen er voor dat u als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.

Analytische cookies
Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden wij via Google Analytics bij welke pagina’s worden de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het online gedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren c.q. te optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakelt u cookies uit?
U maakt zelf de keuze om cookies in uw browser of op uw computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd.

Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

Google Analytics
Olde Bolhaar Eco Service B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (optioneel) hoe effectief de Adwords-advertenties van Olde Bolhaar Eco Service B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Olde Bolhaar Eco Service B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Olde Bolhaar Eco Service B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Olde Bolhaar Eco Service B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot het gebruik van (uw) persoonsgegevens, dan kunt u daarvan desgewenst melding maken bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiligen

Olde Bolhaar Eco Service B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B.V. Olde Bolhaar Eco Service B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van/doorOlde Bolhaar Eco Service B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Olde Bolhaar Eco Service B.V. via [email protected].

Deze privacyverklaring is opgesteld dd 18 september 2018

Olde Bolhaar Eco Service B.V. behoudt zich waar nodig het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u derhalve aan regelmatig na te gaan of en zo ja welke aanpassingen er zijn.

www.oldebolhaar.com  is een website van:

Olde Bolhaar Eco Service B.V.
Fahlstiege 16
48455 Bad Bentheim
Telefoon: +49 – (0)5924 7887-0
E-mail: [email protected]

We gebruiken cookies om uw ervaring met deze site te verbeteren.